Ela na paiksoume

16 - 08 - 2018

Topic-icon Απόσυρση παλαιών ΙΧ με 5 βήματα μέσα σε 17 ημέρες

Περισσότερα
7 Χρόνια 5 Μήνες πριν - 7 Χρόνια 5 Μήνες πριν #32 από kostas
Η απόσυρση αφορά σε αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.1998. Για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου μέχρι και 2.000 κ.ε., προβλέπονται μειωμένα τέλη ταξινόμησης από 50% έως και 100%

Απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων σε πέντε βήματα που θα ολοκληρώνονται σε 17 ημέρες προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος.

Για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου μέχρι και 2.000 κ.ε., προβλέπονται μειωμένα τέλη ταξινόμησης από 50% έως και 100%

Η απόσυρση αφορά σε αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.1998. Για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου μέχρι και 2.000 κ.ε., προβλέπονται μειωμένα τέλη ταξινόμησης από 50% έως και 100%. Την απαλλαγή δικαιούται ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου αυτοκινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εκχωρήσει το δικαίωμα απόσυρσης.

Το μέτρο ξεκινά δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για τα αποσυρόμενα αυτοκίνητα θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:

1. Να έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1998.

2. Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης).

3. Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών. Για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

Η διαδικασία της απόσυρσης ολοκληρώνεται σε 5 βήματα:

1 Παράδοση του αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη του ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

2 Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ εκδίδει εντός 8 ημερών πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, δίνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο αποστέλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για να διαγραφεί το όχημα.

3 Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει εντός 5 ημερών από τη λήψη του αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.

4 Η πράξη οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.

5 Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής κατατίθεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερομένους.

Η διαδικασία απόσυρσης ολοκληρώνεται μέσα σε 17 ημέρες.

Το αυτοκίνητο που θα παραληφθεί πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο.

Εάν τελωνίζεται απευθείας από τον ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου επιβατικού οχήματος στο οποίο επισυνάπτονται:

§ Βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας

§ Αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του οχήματος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τελωνισμός μέσω εμπόρου

Στην περίπτωση που το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών, εκτός από δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής) απαιτούνται και:

Αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο.

Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος απόσυρσης, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.

Οι απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και αγοράσουν καινούργιο κυμαίνονται από 50% έως 100%, ανάλογα με τον κυβισμό και την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου.

Πηγή: alfavita.gr . Ανακτήθηκε στις 17/02/2011
Last edit: 7 Χρόνια 5 Μήνες πριν by admin.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
7 Χρόνια 4 Μήνες πριν - 7 Χρόνια 4 Μήνες πριν #74 από kostas
Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών, στην οποία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, ως προϋπόθεση για την απόσυρση ενός οχήματος, αφορά μόνο τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. Τυχόν οφειλές από άλλους προηγούμενους κατόχους του στο παρελθόν δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Τα οχήματα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ), απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας

Σε ό,τι αφορά οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, χορηγείται από την εφορία βεβαίωση με την ένδειξη «για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Στο μεταξύ με άλλη εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολές στις εφορίες να αποστείλουν ειδοποιητήρια σε κατόχους οχημάτων που δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας στο παρελθόν. Πρόκειται για όσους έχουν εντοπισθεί από διασταυρώσεις να μην έχουν καταβάλει τα τέλη οι οποίοι τώρα καλούνται να τα εξοφλήσουν.

Όπως διευκρινίζεται το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, ενώ αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 150 ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ.

Πηγή: alfavita.gr . Ανακτήθηκε στις 18/03/2011
Last edit: 7 Χρόνια 4 Μήνες πριν by kostas.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.140 δευτερόλεπτα