s70 smart

Koumpouriana

19 - 09 - 2019
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 455 επισκέπτες και ένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

Ela na paiksoume

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Στο σημερινό Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. συζητήθηκε πρόταση που παρουσίασε ο Ειδικός Συνεργάτης Πάνος Μαΐστρος, για βελτίωση των διατάξεων του Κλεισθένη με τροπολογίες που ενισχύουν την Κυβερνησιμότητα των Δήμων & Κοινοτήτων.

 |. Σε πολλούς Δήμους λόγω του συστήματος απλής αναλογικής, ο Δήμαρχος και η Εκτελεστική επιτροπή δεν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία και απαιτείται Διαπαραταξιακή Συνεννόηση και συμφωνία για ψήφιση κρίσιμων θεμάτων.  Όπως, Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα, Απολογισμοί, διάθεση πιστώσεων, εκτελεστέα έργα κ.α.

 Επικοινωνήσαμε με τον Πάνο Μαΐστρο και θέσαμε και τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν την ορεινή Αυτοδιοίκηση, την ίση μεταχείριση ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

 1. Να τροποποιηθεί το άρθρο 68 ν.4555/2017- Κλεισθένη, περί Αντιδημάρχων, με το οποίο μειώνονται οι θέσεις Αντιδημάρχων από (4) σε (2) στους Δήμους με πληθυσμό έως 5000 κατοίκους.

 Να προβλεφθεί ότι στους ορεινούς Δήμους ισχύουν όσα προβλέπονται για τους νησιωτικούς.

 Ήτοι, ο αριθμός Αντιδημάρχων με αντιμισθία να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των συνενωθεισών πρώην Καποδιστριακών Ενοτήτων.... ιδίως σε ορεινούς Δήμους με έκταση πχ άνω των 200.000 στρεμμάτων.

 Δηλαδή για τον ορεινό εκτεταμένο Δήμο Αργιθέας (375.000 στρέμματα) να υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον Αντιδήμαρχοι(και όχι (2).

 Ή εναλλακτικά, όπως προβλέπεται για τους μικρούς νησιωτικούς, να μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή του οικείου Δημάρχου, ένας επιπλέον Τοπικός Αντιδήμαρχος με αντιμισθία ίση τουλάχιστον με αυτή του προέδρου Δ.Σ. (520 € μεικτά).

 Η ίση μεταχείριση Ορεινών και Νησιωτικών ρητά ορίζεται από το άρθρο 101 παρ 4 του Συντάγματος και τον ΕΧΤΑ (ν.1850/1989),όπως η ισχύς του επεκτάθηκε με άρθρο 1 Κλεισθένη.

 2. Στη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής να προβλεφθεί, όπως στον Καλλικράτη, minimum αριθμός μελών από την Αντιπολίτευση, τουλάχιστον τη μείζονα, για προφανείς λόγους διαφάνειας και ισότητας όπλων.

 3. Στις Κοινότητες να προβλεφθεί ότι το Δ.Σ. του οικείου Δήμου δύναται να αποφασίζει, μετά εισήγηση του Κ.Σ. - για να υπάρχει "αναπτυξιακό κίνητρο" την κλιμάκωση του ύψους "εξόδων κίνησης" των Κοινοταρχών, ανάλογα με τα ίδια έσοδα εκάστης Κοινότητας - με θέσπιση ανώτατου λογικού πλαφόν (π.χ. από Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Δάση, μισθώματα κ.λπ.) & για τους κοινοτικούς συμβούλους αποζημίωση ισόποση ενός ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (περί 25€) ανά συνεδρίαση Κ.Σ. και έως δύο το μήνα, όπως ισχύει για Δημοτικούς & Περιφερειακούς συμβούλους.

 Επίσης, να οριστεί ότι σε περίπτωση που Δήμαρχος ή Δ.Σ. αρνούνται να εφαρμόσουν τα άρθρα 82-85 νόμου Κλεισθένη (Διοίκηση Κοινοτήτων - Αρμοδιότητες Κοινοταρχών και Κ.Σ.) θα παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος.

 Οι νέοι Κοινοτάρχες έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση και έχουν λαϊκή εντολή απευθείας από τους δημότες (ξεχωριστή κάλπη).

 Το Δημαρχοκεντρικό Συγκεντρωτικό μοντέλο εξεμέτρησε.... το ζην!

 Η Δημοκρατία κτίζεται από κάτω προς τα επάνω!

 ||. Με το άρθρο 68 Παρ 4 του Κλεισθένη, προβλέπεται ρητά ότι η θητεία των Αντιδημάρχων είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

 Η διάταξη αυτή έχει καταστρατηγηθεί έως τώρα με ....πολυκατάτμηση, για να βολευτούν περισσότεροι Αιρετοί.

 Όμως έβλαψε την αποτελεσματικότητα και απαξίωσε το κύρος του θεσμού στα μάτια των δημοτών. Οι Αντιδήμαρχοι δεν είναι.... υπάλληλοι του εκάστοτε Δημάρχου..... Είναι πολιτικοί Συνεργάτες που επικουρούν το έργο ...

 Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε.... ΟΑΕΔ υπέρ ανέργων.... ούτε Φιλόπτωχο Ταμείο.

 Οι Αντιδήμαρχοι μαζί με τον εκάστοτε Δήμαρχο συναποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή την "κυβερνώσα ομάδα" του Δήμου.

 Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

 Συντονίζει την εκτέλεση του Επιχειρησιακού προγράμματος

 Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει την ευθύνη υλοποίησης του.

 Έχει την Ευθύνη για πιστή εκτέλεση προϋπολογισμού.

 Εισηγείται τα σχέδια για έκτακτες ανάγκες - φυσικές καταστροφές κ.α.

 Η παρουσία των μελών της Εκτελεστικής είναι απαραίτητη και όλο το 24ωρο.

 Είναι γι' αυτό υποχρεωμένοι να κατοικούν μόνιμα στο Δήμο τους.(άρθρο 61 παρ.6 ν.3852/2010).

 Επιτρέπεται να απουσιάζουν μόνο με απόφαση του Δ.Σ. και έως 3 μήνες, για εξαιρετικούς λόγους.

 Δυστυχώς, επί Καλλικράτη, πολλά από τα παραπάνω δεν τηρήθηκαν, οι Εκτελεστικές Επιτροπές υπολειτούργησαν, δεν συνεδρίαζαν ή όταν συνέρχονταν δεν τηρούνταν πρακτικά, η μονοκρατορική αντίληψη κάποιων Δημάρχων απαξίωσε τον σημαντικότατο θεσμικό ρόλο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 |||. Οι νέοι Κοινοτάρχες και Αιρετοί οφείλουν να ενημερωθούν για τα νέα καθήκοντα και τις διατάξεις του νέου Αυτοδιοικητικού πλαισίου με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και καλύτερα αποτελέσματα υπέρ των δημοτών και τοπικών κοινωνιών....

 Το νέο πνεύμα Κλεισθένη πρέπει να φθάσει έως την πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας!

Δημήτρης Παπακώστας

Πρόεδρος Δ.Σ. ορεινής Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλίας.

Αιρετός ΤΑ 1991-94& 1999-2019.

Ο καιρός στο Καταφύλλι

01 Faslis Xristos

Σελίδες μελών
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα