Εκτύπωση

 Λάβαμε το 1ο Δελτίο τύπου του συνδυασμού «Ενιαία Αργιθέα», στο οποίο επισημαίνεται η καθιέρωση της επικοινωνίας μέσω δελτίων τύπου για την  ενημέρωση των δημοτών.

 Το katafylli.gr δημοσιεύει κάθε δελτίο τύπου ή άλλο έγγραφο από οποιονδήποτε φορέα για την πληροφόρηση των Αργιθεατών, εκτός από δελτία παραταξιακών, κομματικών ή προσωπικών αντιπαραθέσεων.

 Το δελτίο τύπου εδώ: