Koumpouriana

13 - 07 - 2020
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 95 επισκέπτες και ένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

Ela na paiksoume

θέματα γενικού ενδιαφέροντος, θέματα που αφορούσαν την Αργιθέα και.... πικάντικα.

Grammenos Nikos  "Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν" "Verba volant, scripta manent". Αυτή είναι η λατινική παροιμία που συνήθως χρησιμοποιούμε το δεύτερο μέρος της το «scripta manent» (σκρίπτα μάνεν-τ) και το πρώτο μέρος εννοείται.

 Σήμερα θα πρέπει να διακρίνουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε για ποιά γραπτά μιλάμε. Γιατί; Γιατί υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά γραπτά στο διαδίκτυο που μάλλον έχουν την αξία με τα verba (με τα λόγια), γιατί πολύ εύκολα μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν. Τα γραπτά που μένουν είναι εκείνα που είναι στο χαρτί, στον πάπυρο, στην πέτρα.

 Ο Νίκος, ο Γραμμένος το ξέρει πολύ καλά αυτό κι έτσι έχει, όσο μπορούσε, αρχείο εφημερίδων. Όταν σταματούσαν να είναι επίκαιρα τα φύλλα των εφημερίδων δεν τα έκανε προσάναμμα στο τζάκι ή χωνάκι για σαρδέλες.

 Σήμερα (2020), ο Νίκος, ξεφυλλίζοντας παλιά φύλλα της αρχαιότερης καθημερινής εφημερίδας της Καρδίτσας «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» (από το 1935), σταχυολόγησε θέματα που αφορούσαν την Αργιθέα, γενικού ενδιαφέροντος και μερικά «πικάντικα», που δημοσίευσε ο ΑΓΩΝΑΣ από το 1965 έως το 1972. και σας τα παρουσιάζουμε με χρονολογική σειρά.

 1965: Εις Γεφύρια και εις τον αγρόν του Π. Χριστοδούλου θα γίνει σήμερον επίδειξις συλλεκτικής μηχανής βάμβακος. Την μηχανήν επρομηθεύθη ο ανωτέρω προοδευτικός αγρότης και την εχρησιμοποίησε με ικανοποιητικά αποτελέσματα δια την συλλογήν της παραγωγής βάμβακος. Την επίδειξιν της εν λόγω μηχανής θα παρακολουθήσουν αγρόται της περιοχής.

 1965: Είκοσι τέσσερα χωριά της περιοχής Αργιθέας με πληθυσμόν 10 χιλ. κατοίκων στερείται ιατρικής περιθάλψεως από τινός μετά την αποχώρησιν του Ιατρού κ. Βαϊνά από τον Υγειονομικόν Σταθμόν Πετρωτού. Οι κάτοικοι ζητούν από τους αρμοδίους και ιδίως από τον Νομάρχην κ. Παπαδάκον, ο οποίος κατ’ επανάληψιν εξεδήλωσεν εμπράκτως το ενδιαφέρον του, όπως μεριμνήσουν διά την τοποθέτησιν Ιατρού εις τον ως άνω Υγειονομικόν Σταθμόν.

 1965: Υπό του τριμελούς Πλημμελειοδικείου μας κατεδικάσθησαν χθες εις πεντάμηνον φυλάκισιν οι Θ. Μπούτας ετών 40 και Αθ. Μπουλετής ετών 22 κάτοικοι Παλαμά και Γρηγόριος Λιάμπος ετών 43 κάτοικος Καλυβακίων δια προσβολήν κατά του προσώπου του Βασιλέως και περιϋβρισιν αρχής. Οι ανωτέρω εις συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας της ΕΔΑ τον παρελθόντα Σεπτέμβριον εις Παλαμά, εναντίον της τότε Κυβερνήσεως Τσιριμώκου εκραύγαζον συνθήματα «συμμορφώσου Bασιλιά», «Τσιριμώκο μασκαρά κ.λπ. Κατά της αποφάσεως οι καταδικασθέντες ήσκησαν έφεσιν.

 1965: Oι αστροναύται του «Τζέμινι 7» διατηρούντες εις το ακέραιον τας σωματικάς και πνευματικάς των δυνάμεις διανύουν την 9ην ημέραν της παραμονής των εις το διάστημα αναμένοντες με ανυπομονησίαν το ραντεβού της Τετάρτης με το διαστημόπλοιον «Τζέμινι 6». Οι δύο αστροναύται ερωτούν συνεχώς το κέντρον ελέγχου του Χιούστον περί της προόδου των προπαρασκευών διά την εκτόξευσιν του «Τζέμιν 6». Το τελικόν στάδιον αρχίζει αύριον (σήμερον) ενώ αι πιθανότητες διά την εκτόξευσιν αυτού την Τετάρτην είναι λίαν υψηλαί. Εάν αναβληθή και πάλιν η εκτόξευσις του «Τζέμινι 6», πιθανόν να ανακύψη πρόβλημα επανόδου των δύο διαστημοπλοίων εις την γήν την ιδίαν ημέραν.

 1966: Το υπουργείον Προνοίας διεβίβασεν προς την Νομαρχίαν αναφοράν του προέδρου της Κοινότητος Καλής Κώμης διά της οποίας ούτος προτείνει, όπως επιτραπή η μεταφορά των στεγαστικών δικαιωμάτων ενίων κατοίκων του ως άνω οικισμού εις την πόλιν Καρδίτσης.

 1966: Η Διοίκησις Χωροφυλακής δια τηλεγραφήματος προς την γενικήν διεύθυνσιν Χωροφυλακής του υπουργείου Δημοσίας τάξεως γνωρίζει ότι αι συγκοινωνίαι εις τον Νομόν μας αποκατεστάθησαν πλήρως πλην των ορεινών χωρίων της περιοχής Αργιθέας.

 1966: Το εκλογικόν νομοσχέδιον, περί επαναφοράς της απλής αναλογικής, θα κατατεθή μέχρι του τέλους τρεχούσης εβδομάδος εις την βουλήν, ώστε να συζητηθή και να ψηφισθή ευθύς με την έναρξιν των εργασιών αυτής.

 1966: Διετάχθη προανάκρισις διά να διαπιστωθή η ακρίβεια των καταγγελιών δημοκρατικών εφημερίδων, ότι ο ε.α. στρατηγός και υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Γ. Κουρούκλης εις συγκέντρωσιν οπαδών της Ε.Ρ.Ε.Ν. επετέθη με βαρείας εκφράσεις κατά της Ε.Κ. και του κ. Γ. Παπανδρέου και είπεν, ότι η νεολαία της Ε.Ρ.Ε. πρέπει να αντιτάξη «επανάστασιν στην επανάστασιν - μαχαίρι στο μαχαίρι - βόλι στο βόλι - κτύπημα στο κτύπημα και αίμα στο αίμα». Είπεν, επίσης, ότι οι της Ε.Ρ.Ε.Ν. «γνήσιοι μαχηταί της ελευθερίας πρέπει να εξουδετερώσουν 114 κεφάλια, αρχής γινομένης από το Καστρί» και προσέθεσεν, ότι «υπάρχουν, άλλωστε, χωματερές, που θα τα δεχθούν ευχαρίστως» τα κεφάλια, που θα «εξουδετερωθούν».

 1966: Διαστάσεις πρωτοφανούς σκανδάλου, προσλαμβάνει, ο εξαπολυθείς απο τριημέρου, διωγμός όλων των υπηρετούντων εις δημοσίας θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων οπαδών της Ε.Κ. Κατάπληξιν δε προκαλεί το γεγονός ότι οι απολυόμενοι ειδοποιούνται περί της απολύσεώς των προφορικώς. Εις τους απολυομένους ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλετα.

 1966: Χίλια εξακόσια περίπου αυτόματα τηλέφωνα είναι εν λειτουργία εις την Καρδίτσαν έναντι 153! που είχε μόλις πριν 12 χρόνια η πόλις. Ημερησίως: 2000 και πλέον υπεραστικοί συνδιαλέξεις σήμερα, έναντι 900 που επραγματοποιούντο μηνιαίως πριν λίγα χρόνια. Σήμερα: Λειτουργούν δύο ακόμη τηλεπικοινωνιακά κέντρα και το εφετεινό καλοκαίρι θα τεθούν εις λειτουργίαν άλλα δύο: εις το Μουζάκι και το Φανάρι.

 1966: Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Παιδείας προήχθησαν τα κάτωθι σχολεία του Νομού: 1) Β’ Καρδίτσης από 7θέσιον εις 8θέσιον, 2) Γ’ Καρδίτσης από 10θέσιον εις 11θέσιον, 3) Α’ Καρδίτσης από 8θέσιον εις 9θέσιον. 4) Μεσοχωρίου από 1θέσιον εις 2θέσιον. Δι’ άλλης αποφάσεως ιδρύθησαν μονοθέσια δημοτικά σχολεία εις Αγορασιάν Ανθηρού, εις Πλατάνια Οξυάς εις Παλαιοχώριον Φουντωτού και εις Κεραμαργιόν Δρακότρυπας.

 1966: Ο κ. Ηλίας Ζιώγας δικηγόρος επεσκέφθη τον Νομάρχην κ. Παπαδάκον πρό της αναχωρήσεώς του εις Αργιθέαν προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων και ιδία της βατότητος των οδών και διετύπωσεν δίκαια παράπονα των κατοίκων διά την μη εισέτι χορήγησιν αδειών κινήσεως των φορτοεπιβατικών αυτοκινήτων προς εξυπηρέτησίν των.

 1966: Προς τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου αρχηγόν Ε.Κ. απεστάλη το κατωτέρω τηλ/μα. Επισκεφθείς χωρία περιοχής Ν. Καρδίτσης, Καλλιφώνιον, Καστανιά, Μούχα και Λαμπερόν μετά γενικού Γραμματέως ΕΔΗΝ Καρδίτσης κ. Παν.Κατσάρου ετύχομεν ενθουσιώδους υποδοχής υπό πολυπληθών συγκεντρώσεων κατοίκων με θερμοτάτας εκδηλώσεις των υπερ Ε.Κ. και αρχηγού της, ζωηράς αποδοκιμασίας κατ’ αποστατών και επίμονον αίτημα συντόμων εκλογών. Ψιθύρους περί δικτατορίας ή εκλογών βίας και νοθείας αντιμετωπίζουν απτόητοι έτοιμοι να υπερασπισθούν με όλα τα νόμιμα μέσα τας δημοκρατικάς κατακτήσεις των. Αγγ. Παπαϊωάννου Βουλευτής - Καρδίτσης

 1966: Ο αυτοματισμός προχωρεί εις την Ομοσπονδιακήν Γερμανίαν ακόμη και εις τα αγροκήπια. Εις τας μεγάλας καλλιεργητικάς περιοχάς της Βορείου Γερμανίας χρησιμοποιείται νυν εν πρωτότυπον μηχάνημα θερισμού, εν τελείως αυτόματον μηχάνημα, το οποίο διευκολύνει κατά πολύ ιδίως την συγκομιδήν φασιόλων, ήτις απαιτεί πολύν χρόνον και εργασίαν. Η κατασκευασθείσα εν Γερμανία συσκευή, είναι, κατά την γνώμην των τεχνικών, εις θέσιν να εκτελέσει την εργασίαν 50 αγροτών.

 1966: Η πρώτη μπεκάτσα της τρεχούσης κυνηγετικής περιόδου εφονεύθη χθες εις την περιοχήν Αγίου Γεωργίου υπό του κυνηγού Χρ. Νάκου. Την μπεκάτσαν ο Νάκος προσεκόμισεν εις τον Κυνηγετικόν Σύλλογον και εισέπραξε παρ’ αυτού και το καθιερωθέν δώρον των δραχμών. Κατά πληροφορίας και ετέρα μπεκάτσα εφονεύθη χθες εις την περιοχή Κόκκινη Εκκλησιά υπό κυνηγού.

 1966: Μόνον μιάμιση δεκάρα κατά κιλόν εστοίχισεν η συλλογή βάμβακος με μηχανήν, έναντι των δύο δραχμών που απαιτούνται διά την συλλογήν ενός κιλού με το χέρι. Αυτό είναι το συμπέρασμα της χρησιμοποιήσεως μηχανικών συλλεκτήρων βάμβακος, η οποία εγένετο εφέτος διά πρώτην φοράν εις την Θεσσαλίαν και εις άλλας βαμβακοπαραγωγικάς περιφερείας.

 1966: «Επροτίμησαν την ελευθερίαν» των δέκα και πλέον γαλοπούλες καθώς μετεφέροντο με φορτηγόν από Μοίρους - Μακρυχώρι το πρωί της Κυριακής. Δεν επρόφθασαν όμως να την χαρούν και περισυνελέγησαν υπό κατοίκων Καμινάδων, εις την συνοικίαν των οποίων... εδραπέτευσαν από το αυτοκίνητον. Ο σωφέρ αναζητεί τα απωλολότα ορνιθοειδή...

 1966: Η πλουσιότερη συγκομιδή εικόνων αρχαιολογικής αξίας και η μεγαλύτερη εξάρθρωσις εις βάθος αρχαιοκαπήλων που ελυμαίνοντο έργα τέχνης και κειμήλια ιερών ναών εδώ εις Δυτικήν Θεσσαλίαν και εις άλλα διαμερίσματα της χώρας, ανήκει εις το ενεργητικόν της χωροφυλακής Καρδίτσης, αποκλειστικώς. Η έκτασις του δικτύου αρχαιοκαπήλων όταν με ολίγας ημέρας γνωσθούν λεπτομέρεια και αποκαλυφθούν οι αθέατοι ως σήμερα συνεργοί των - μερικοί των οποίων κατέχουν υψηλάς θέσεις και λειτουργήματα - θα εντυπωσιάσει το πανελλήνιον. Και, δυστυχώς, δεν απουσιάζει από την βρωμεράν αυτήν υπόθεσιν και το ράσον!

 1967: Κατά νυτερινάς πληροφορίας από το Ανθηρόν απέτυχον όλαι αι προσπάθειαι των συνεργείων ν’ ανασύρουν τα πτώματα των Ηλ. Πατσιαούρα από την Αργιθέα και Δημοσ. Κωφού από το Ανθηρόν. Τα πτώματα των ανωτέρω ευρίσκονται σε βάθος 200 και πλέον μέτρων της μεγάλης χαράδρας του «Κακορρέματος» και είναι αδύνατος η ανάσυρσίς των. Αλλωστε από χθές το πρωί με την απότομο άνοδο των θερμοκρασιών και τις βροχοπτώσεις δημιουργείται άμεσος κίνδυνος κατολισθήσεως χιονοστιβάδων.

 1967: Γυνή ηλικίας 44 ετών εδήλωσε χθες εις τον ανακρίνοντα αυτήν δικαστήν ότι εφόνευσε τον σύζυγό της πλήξασα αυτόν 18 φοράς με πέλεκυν διότι προσεπάθει να την φονεύση δια της μαύρης μαγείας. Κατά τα τελευταία τρία έτη, προσέθεσε, ο σύζυγός μου ήναπτε επτά κηρία και προσηύχετο εις τον διάβολον διά να αποθάνω ή διά να παραφρονήσω». Η ιδία εδήλωσεν επίσης ότι είναι ζήτημα εάν εκοιμήθη πλέον των 30 νυκτών κατά την τελευταίαν τριετίαν.

 1967: Υπό της κυβερνήσεως εξεδόθη σήμερον σειρά εκ 18 προκηρύξεων, δύο των οποίων έχουν ως ακολούθως: «Ελληνες και Ελληνίδες Η ενέργεια του στρατού, ν’ αναλάβη την διακυβέρνησιν της χώρας, υπήρξε το άμεσον επακόλουθον των όσων διεπράχθησαν μέχρι σήμερον εις βάρος της Πατρίδος. Επί έτη πολλά η Ελλάς υποσκάπτεται και φθείρεται. Και από αρκετόν ήδη χρόνον ανέπνεε με αγωνίαν. Ευρίσκετο εις το χείλος της καταστροφής. Και ησθάνθη πλέον βαθύτατα την ανάγκην της ανορθώσεως και της σωτηρίας της δι’ οιονδήποτε μέτρων, έστω και σκληρών. Τότε, έδρασε δια του Εθνικού Στρατού. Και η Ελλάς ανέστη. Θ’ αφήσωμεν οπίσω μας το κακό παρελθόν. Και θα εισέλθωμεν εις περίοδον νέας ακμής ευημερίας και δόξης. Η σταθερότης είναι η επιθυμία όλων των Ελλήνων. Είναι η βαθειά λαχτάρα αυτού του πολύπαθου τόπου. Και ο στρατός, ανέλαβε την διακυβέρνησιν της χώρας ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. Για να αποκαταστήση, να στερεώσει και να διαφυλάξει την σταθερότητα. Την πολιτική, κυβερνητική, κοινωνική, οικονομική και νομισματική σταθερότητα. Αυτό θα πη: Όχι κομματικές φαγωμάρες, κομματικά πάθη, μικροκομματικές διενέργεις. Όχι κυβερνητικές κρίσεις. Όχι πεζοδρόμιο, οχλοκρατίες, πορείες και συγκρούσεις. όχι σκάνδαλα, λοβιτούρες, ρουσφέτια, αργομισθίες, υπερκέρδη των ολίγων και φτώχεια των πολλών. Όχι πληθωρισμός».

 1967: Υπό του Εκτάκτου Στρατοδικείου κατεδικάσθησαν εις 5ετή φυλάκισιν πέντε άτομα - μέλη της διαλυθείσης οργανώσεως «Λαμπράκηδες» διότι ανέγραφον συνθήματα εις τοίχους.

 1967: Δια της υπ’ αριθμ. 4 αγορ. διατάξεως ορίζεται ως ημέρα της εβδομάδος η Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθ’ ην απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των Εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Οι παραβάται διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.

 1967: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός νέου τραγικού αυτοκινητιστικού δυστύχηματος, που συνέβη σε κακόδρομο της ορεινής Αργιθέας. Συγκεκριμένως περί την 6ην μ.μ. χθές φορτοεπιβατικόν αυτοκίνητων εκ Μουζακίου κατέπεσεν εντός βαράθρου 50 μέτρων εις σημείον εντεύθεν της Πορτής με αποτέλεσμα να φονευθή επί τόπου ο Α.Π. ετών 55 και να τραυματισθούν η σύζυγός του και η μνηστή του υιού του. Χωρίς τραύματα διέφυγε πηδήσας την τελευταίαν στιγμήν ο υιός του. Άπαντες την πρωϊαν χθές κατήλθον εις Τρίκαλα διά ν’ αγοράσουν τα απαραίτητα διά τους γάμους του υιού προκειμένου εν συνεχεία οι τέσσαρες ν’ αναχωρήσουν εις Αμερικήν από όπου ο φονευθείς πατήρ ήλθε με αποκλειστικόν σκοπόν τους γάμους του υιού του.

 1967: Φέρεται εις γνώσιν του κοινού, ότι το από της Επαναστάσεως (21 Απριλίου 1967) και εντεύθεν λειτουργούν εις Μεραρχίαν Γραφείον παραπόνων, παρά τω Ανωτέρω Στρατιωτικώ Διοικητή της περιοχής του Νομού Τρικάλων, ουδένα σκοπόν έχει να υποκαταστήση τας διαφόρους Κρατικάς Υπηρεσίας εις άς και δέον να απευθύνονται οι πολίται δια πάν αίτημα, καθ’ όσον ούται τυγχάνουσι αρμόδιαι διά την επίλυσιν τούτων. Σκοπός του Γραφείου Παραπόνων είναι η επέμβασις του Ανωτέρου Στρατιωτικού Διοικητού προς άμεσον επίλυσιν παντός ΔΙΚΑΙΟΥ και ΝΟΜΙΜΟΥ αιτήματος των πολιτών, του οποίου βραδύνει η λύσις παρά των αρμοδίων Υπηρεσιών.

 1967: Διά δασικής διατάξεως επιτρέπεται η θήρα καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος από 1.12.1967 έως 28.2.1968 πλην του λαγού και πέρδικος δια τα οποία (θηράματα) επιτρέπεται η θήρα εκάστην Τετάρτην, Σάββατον και Κυριακήν. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 99/67 διάταξις ως αύτη συνεπληρώθη υπέρ των υπ’ αριθμ. 102/67 και 111/67 τοιούτων.

 1967: Υπό του μικτού ορκωτού Δικαστηρίου κατεδικάσθη σήμερον εις φυλάκισιν δύο ετών ο Φ.Μ. ετών 23 εκ Νεράϊδας Καρδίτσης δι’ απόπειραν βιασμού της Π. ετών 46 αγάμου εκ Καροπλεσίου. Η παθούσα κατέθεσεν, ότι την νύκτα της 21 Ιουλίου 1967, ενώ επότιζε εις το κτήμα της εδέχθη την επίθεσίν του. Εξετασθείσα αύτη ιατρικώς ευρέθη άθικτος. *Ενώπιον του μικτού ορκωτού Δικαστηρίου των Τρικάλων εξεδικάσθη χθές η υπόθεσις του Η.Π. ετών 47 εκ Μαράθου Καρδίτσης κατηγορουμένου επί αποπλανήσει παιδίσκης. Το δικαστήριον εκήρυξε ένοχον τον κατηγορούμενον και επέβαλε εις αυτόν ποινήν των 18 μηνών φυλακίσεων.

 1968: Η ιταλικής καταγωγής Δωροθέα Λορούσο έδωσε μίαν ιδιόρρυθμον απάντησιν εις την ερώτησιν δια το πώς έφθασε εις το 100όν έτος της ηλικίας της. Απέδωσε την μακροζωίαν της εις την απώλειαν της ακοής προ 25 περίπου ετών. Είναι καλόν, είπε, να μην ακούει κανείες τον θόρυβον του 20ου αιώνος. Η κ. Λορούσο εόρτασε την 100ήν επέτειον των γενεθλίων της μεταξύ 100 συγγενών της - τριιών θυγατέρων, 18 εγγόνων, 55 δισεγγόνων, δύο τρισεγγόνων, ανηψιών κ.λπ. Το αποκορύφωμα του «γλεντιού» ήταν όταν η αιωνόβιος Δωροθέα εσήκωσε την μακρυά φούστα της και εχόρευσε ταραντέλλα.

 1968: Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θήλεις και άρρενες ησχολούντο κατά τας ώρας της εργασίας με την ανάγνωσιν ασέμνων περιοδικών, την επίδειξιν ομοίου περιεχομένου φωτογραφιών και κατηνάλωναν ποτά. Εις την εν λόγω διαπίστωσιν προέβη ο γενικός γραμματεύς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Λαδάς κατόπιν αιφνιδιαστικής επισκέψεως του εις τα γραφεία του εν λόγω οργανισμού και μετά γενομένην προς αυτόν σχετικήν καταγγελίαν. Ο κ. Λαδάς κατέλαβεν επ’ αυτοφώρω υπαλλήλους αμφοτέρων των φύλων ν’ ασχολούνται με την ανάγνωσιν ασέμνων εντύπων καθ’ ήν ώραν ιδιώται ανέμενον να εξυπηρετηθούν επί ατομικών των υποθέσεων. Εξ άλλου ο κ. γενικός γραμματεύς επελήφθη του θέματος αδικαιολογήτου καθυστερήσεως συνταξιοδοτήσεως κατακοίτου ησφαλισμένου χάρις εις την αβελτηρίον της διευθυνούσης το Παράρτημα ΙΚΑ Καμινίων. Ο κ. Λαδάς ομιλών σχετικώς εχαρακτήρισεν αμφότερα τα προαναφερθέντα κρούσματα ως θλιβερά και απαράδεκτα υπογραμμίσας, ότι ατυχώς μερικοί υπαλλήλοι δεν έχουν εισέτι ενστερνισθή το πνεύμα και το νόημα της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και δεν έχουν αντιληφθή την αλλαγήν, η οποία έχει επέλθει έναντι του φαύλου παρελθόντος.

 1968: Η «πονηρά αλώπηξ» ηχμαλωτίσθη υπό όρνιθος! Το περίεργον, αλλά και πρωτοφανές, αυτό περιστατικόν συνέβη εις το χωρίον Ζήρια Πατρών. Η αλεπού διεισέδυσε προχθές την νύκτα εις τον ορνιθώνα του Βασιλείου Αβραμοπούλου και επετέθη εναντίον μιας κόττας, η οποία, όμως, ήταν δεμένη και περιετυλίχθη εις το σώμα της αλεπούς, η οποία ακινητοποιήθη, ενώ η κότα την ερράμφιζε μανιωδώς. Εκ του θορύβου εξύπνησεν ο ιδιοκτήτης του ορνιθώνος, ο οποίος έμεινεν έκπληκτος, προ του πρωτοφανούς θεάματος. Τελικώς, όμως, η αλεπού απηλευθερώθη και διέφυγε, διότι, κατά... καλήν της τύχην, ο Αβραμόπουλος δεν είχεν όπλον.

 1968: Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παττακός αναφερόμενος εις αναγραφέν σχόλιον σχετικώς με τα κριτήρια διορισμού των δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων εδήλωσεν, ότι βασική αρχή του υπουργείου είναι μία: Να τοποθετηθούν εις τους Δήμους και τας Κοινότητας πρόσωπα απολύτως υγιώς σκεπτόμενα κομματικώς αδιάβλητα κατά το παρελθόν και χαίροντα ιδιαιτέρας εκτιμήσεως παρά τη κοινή γνώμη, διαθέτοντα όλα τα προσόντα και παρέχοντα πλήρη εχέγγυα δημιουργικής πρωτοβουλίας προς διαχείρισιν των κοινών διά την διαχείρισιν των κοινών διά την ανασυγκρότησιν της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ουδεμία παρέκκλησις από της αρχής ταύτης, ετόνισεν ο κ. υπουργός, θα υπάρξη, καθ’ όσον απόφασις της εθνικής κυβερνήσεως είναι να τοποθετηθούν εις τους Δήμους και τας Κοινότητας τα πλέον ικανά και κατάλληλα πρόσωπα.

 1968: Υπό των θηροφυλάκων του ΚΟΒ συνελήφθη παρανόμως θηρεύω εντός της ώς καταφύγιον θηραμάτων απηγορευμένης περιοχής Ντελήχανη ο εκ Βόλου κυνηγός Δ.Κ.Μ. Η άδεια θήρας, το κυνηγετικόν όπλον και εις φονευθείς λαγός κατεσχέθησαν. Η παράνομος θήρα ησκήθη την ημέραν της 11 τρέχοντος μηνός. Ομοίως υπό των ιδίων θηροφυλάκων συνελήφθησαν την 4ην νυκτερινήν ώραν του Σαββάτου προς την Κυριακήν οι εξ Αλλης Μεριάς κυνηγοί Χ.Γ.Π. και Ν.Δ.Α. παρανόμως θηρεύοντες με φώτα εις το ανωτέρω καταφύγιον και παρά την θέσιν Ουβριά Ριζομύλου. Αι άδειαι θήρας, 2 δίκανα και το μοτοσακό κατεσχέθησαν.

 1968: Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Παττακός ερωτηθείς υπό των δημοσιογράφων, εάν μετά την αναχώρησιν του Βασιλέως, θα εξακολουθήση να ψάλληται εις Ναούς το πολυχρόνιον και εάν αι εικόνες των Βασιλέων θα είναι ανηρτημέναι εις τα δημόσια γραφεία εδήλωσε τα εξής: «Οπως βλέπετε, εις το γραφείον παραμένουν ανηρτημέναι αι εικόνες των Βασιλέων. Το καθεστώς της χώρας δεν μετεβλήθη. Παραμένει η βασιλευομένη δημοκρατία. Επειδή όμως ο Βασιλεύς εγκατέλειψε την θέσιν του και απήλθεν εκ της χώρας ενηργήθη η νόμιμος γνωστή εκ των δηλώσεων του κ. Προέδρου της κυβερνήσεως διαδικασία. Πέραν τούτου ουδεμία μεταβολή πρόκειται να γίνη επί του θέματος του πολυχρονίου και των φωτογραφιών των Βασιλέων».

 1969: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αναφερόμενος εις γάμον τελεσθέντα εις τον Ναόν Αγίου Χαραλάμπους Ηλισίων εις τον οποίον οι μελόνυμφοι προσήλθον ακαταλλήλως ενδεδυμένοι, παρακαλεί θερμώς πάντας, όπως προσέρχονται εις τους Ναούς ενδεδυμένοι σεμνώς προς δημιουργίαν της καταλλήλου ατμοσφαίρας, η οποία είναι απαραίτητος εις τους τόπους προσευχής.

 1969: Προχθές Τετάρτη αργά το απόγευμα ο ποιμένας Χρ. Μπαμπλέκης από την Καρδιτσομαγούλα διέκρινε λίγο πιο μακρυά από το ποίμνιό του ένα κοριτσάκι. Δεν άργησε ν’ αντιληφθή ότι είχε παραπλανηθή. Το επλησίασε κι εκείνο δακρυσμένο έκρυβε το πρόσωπό του από ντροπή. Ο Μπαμπλέκης το ενεθάρρυνε και με πατρική στοργή το οδήγησε στο φτωχικό του όπου και το εφιλοξένησε με τις θυγατέρες του. Το πρωί ειδοποίησε τον πρόεδρο κι εκείνος την Ασφάλεια Καρδίτσης. Επρόκειτο για τη μαθήτρια β’ γυμνασίου Ζωγράφου Αθηνών Ελένη **.*****(1) 13 χρόνων για την εξαφάνιση της οποίας είχε ασχοληθή ο χθεσινός Ν. Αγών και ο Αθηναϊκός Τύπος. Αφορμή της φυγής «προς το άγνωστο» ήταν ο φόβος... πατρικών επηδαψιλεύσεων επειδή δεν εσημείωσε πρόοδο στα μαθήματά της (διαγωνισμοί Α’ εξαμήνου). Ο Διοικητής Ασφαλείας κ. Κ. Καραγκούνης αφού συνεχάρη τον Μπαμπλέκη διά τας φροντίδας του προς την μικρή μαθήτρια ειδοποίησε τους γονείς της στην Αθήνα οι οποίοι έφθασαν χθές και την παρέλαβαν. Η Ελένη κατάγεται από το Πετρωτό διαμένει δε με τους γονείς της και άλλους τρείς μικρότερους αδελφούς της στη συνοικία Ζωγράφου (Κουσίδη 30). Στην Καρδίτσα η Ελένη έφθασε με λεωφορείο της γραμμής, από την Καρδίτσα δε ανεχώρησε αμέσως προς Καρδιτσομαγούλα περιπλανωμένη στους αγρούς κοντά στο χωριό όπου την ανεύρε ο Μπαμπλέκης.

 1969: Η Μαρτσέλλα Ρασιλιόνε ηλικίας 12 ετών, κατέστη προχθές η νεαρωτέρα σύζυγος της Ιταλίας όταν ετέλεσε τους γάμους της με τον Γκιουζέπε Γκρέκο ετών 21 μηχανικόν αυτοκινήτων. Η Μαρτσέλλα απήχθη εκουσίως από τον Γκουζιέπε γνωρίζουσα οτι οι γονείς της δεν θα έδιδον την συγκατάθεσίν των διά τον γάμον λόγω της ηλικίας της. Αφού απουσίασαν επί δύο νύκτας οι δύο ερωτευμένοι επέστρεψαν γνωρίζοντες ότι βάσει των εθίμων της Σικελίας οι γονείς δεν θα ηδύναντο να έχουν πλέον αντιρρήσεις διά τον γάμον. Εν τούτοις ο πατήρ της Μαρτσέλλα εξεδικήθη: δεν επέτρεψεν εις τους νεονύμφους να μεταβούν εις ταξίδι του μέλιτος. «Ο γάμος είναι αρκετά πολυέξοδος ακόμη και χωρίς το γαμήλιον ταξίδι, εδήλωσεν ο πατήρ. Θα πρέπει να επιστρέψουν την Δευτέρα εκείνος εις το εργαστήριον και εκείνη εις το σχολείον». Η Μαρτσέλλα είναι μαθήτρια της έκτης δημοτικού.

 1969: Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Κ. Λιοτοπούλου ορίζεται η ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθ’ ήν απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. 17.9-5-69 Αγορανομική Διάταξις Υπουργείου Εμπορίου. Οι παραβάται της παρούσης ισχυούσης εν τη πόλει Καρδίτσης από της δημοσιεύσεώς της εις τον ημερήσιον τοπικόν τύπον διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.

 1969: Την 20ην Ιουλίου 1969 θα λάβη χώραν είς την κορυφήν των Αγράφων στην «Καράβο» συνάντήσις και συγκέντρωσις 300 περίπου ορειβατών - μελών του Πανελληνίου Ορειβατικού Συνδέσμου. Το Σάββατον 19 Ιουλίου 1969 οι ορειβάται - από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας - θα διανυκτερεύσουν στο διάσελο Οξυάς και την Κυριακήν 11:30 επάνω είς την υψηλότερη κορυφή των Αγράφων, ψηλά στην «Καράβα» θα γίνει η καθιερωμένη τελετή.

 1969: Τας πρωινάς ώρας του παρελθόντος Σαββάτου και είς την θέσιν «Μαλόκεδρα» όπου έβοσκε το ποιμνιόν του ετραυματίσθη θανασίμως ο Παν. Χρ. Κίσσας ετών 53 γεωργοκτηνοτρόφος κάτοικος Πετροχωρίου Αργιθέας έγγαμος και πατήρ τριών τέκνων από λίθον, ο οποίος απεσπάσθη εκ βράχου υπό το βάρος διελθόντος προβάτου του. Ο λίθος εύρε τον ατυχή Κίσσαν είς την θωρακικήν χώραν, εξέπνευσε δε συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ διεκομίζετο είς Καρδίτσαν.

 1969: Mελετάται, αρμοδίως, η υπαγωγή εις ενιαίον φορέα του Oργανισμού Tηλεπικοινωνιών Eλλάδος και της Γενικής Διευθύνσεως Tαχυδρομείων, προς τον σκοπόν της καλλιτέρας αποδόσεως της τηλεπικοινωνιακής και Tαχυδρομικής υπηρεσίας. Σχετικώς, υπεδείχθη η ίδρυσις νέου οργανισμού υπό μορφήν ανωνύμου εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνεται υπό διοικητικού συμβουλιου. H επικρατούσα σκέψις είναι όπως ο ενιαίος φορέας φέρη την επωνυμία:«Oργανισμός Tαχυδρομείων Tηλεπικοινωνιών Eλλάδος»

 1969: Ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα εκδικασθή αύριον (σήμερον) η υπόθεσις τριών χηρών, μητέρας και δύο θυγατέρων, της Ευδοξίας Χρ. Τερλίδου ετών 55, Ελένης Κ. Γιακτσή ετών 30 και Στεφανίας Παγιώτη ετών 34 εξ Αγιάσματος Γρεβενών. Κατηγορούνται, ότι τον ΜάΪον του 1964 εδηλητηρίασαν με παραθείον τον σύζυγον της πρώτης και πατριόν των δύο άλλων Χρισ. Τερλίδην, διότι αντετάχθη εις την εκποίησιν της κτηματικής περιουσίας και την εγκατάστασίν των εις την Θεσ/νίκην. Το παραθείον έρριψαν εις τον καφέ και εις ένα παγούρι νερό. Το θύμα υπέκυψε μετ’ ολίγον εν μέσω φρικτών πόνων. Σημειωτέον, ότι κατ’ αρχήν είχεν ενοχοποιηθή διά την δηλητηρίασιν ο ομοχώριός τους Αθ. Μηλιόπουλος, ο οποίος όμως απηλλάγη.

1969: Αφίκετο χθες εις Καρδίτσαν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Γκούμας συνοδευόμενος υπό της συζύγου του και της κ. Ασλανίδη συζύγου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ως και εφοπλιστών δια κυνηγετικήν εξόρμησιν. Τον κ. Γκούμαν επεσκέφθησαν και ηυχήθησαν το «καλώς ώρισε» ο πρόεδρος της Αναγεννήσεως κ. Αθ. Τάκας, ο προπονητής κ. Κων. Ζώγας και ο κ. Γ. Παπαϊωάννου εκ μέρους των φιλάθλων.

 1970: Η καθιέρωσις του λίτρου ως μονάδος μετρήσεως των υγρών καυσίμων αποτελεί συνέχεια του μέτρου της θεσπίσεως του κιλού αντί της οκάς ως μονάδος μετρήσεως του βάρους. Πολύ σύντομα θα καθιερωθή το λίτρο σαν μονάς μετρήσεως και των υπολοίπων προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση σε υγρή κατάσταση: λάδι, κρασί, ξύδι κ.λπ. για να εκσυγχρονισθεί πλήρως το καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας στον τομέα των μέτρων και σταθμών με τα ισχύοντα σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Αγγλίας. ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ Οδηγίες για την εφαρμογή και στην επαρχία της αγορανομικής διατάξεως που εισάγει το λίτρο ως μονάδα μετρήσεως των υγρών καυσίμων, εκοινοποίησε το υπουργείο Εμπορίου στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του

 1970: Από του καλλιεργητικού έτους 1970 και εφεξής δεν ισχύει η απαγόρευσις της καλλιεργείας καπνών εις έκτασιν μεγαλυτέραν των 20 στρεμμάτων προκειμένου περί καλλιεργείας εξαγωγίμων καπνών ουδετέρου τύπου. Εξ άλλου επεκτείνεται εις τα άρρενα τέκνα καπνοπαραγωγών πεδινών χωρίων εφ’ όσον εδημιούργησαν ιδίαν εκ γάμου οικογένειαν, το δικαίωμα καλλιεργείας καπνών εσωτερικής καταναλώσεως, το οποίον μέχρι τούδε εχορηγείτο μόνον εις τα τέκνα παραγωγών ορεινών και ημιορεινών χωρίων. Τα προαναφερθέντα ευεργετικά μέτρα διά την βελτίωσιν της θέσεων των καπνοπαραγωγών περιέχονται εις την υπ’ αριθμόν 422/70 πράξιν της Κυβερνητικής Επιτροπής Καπνού, υπογραμμίζουν δε δι’ άλλην μίαν φοράν την υπέρ των καπνοπαραγωγών μέριμναν της εθνικής κυβερνήσεως.

 1970: Εις χιονοσκεπή ατραπόν μεταξύ των χωρίων Παλαιοκαρυάς και Αργιθέας ευρέθη χθές νεκρός ο Τ. Γ. ετών 43 ζωέμπορος εκ Πετρωτού κάτοικος Πύλης Τρικάλων έγγαμος και πατήρ δύο τέκνων. Ούτος ως διεπιστώθη, απεβίωσε εξ εμφράγματος του μυοκαρδίου προκληθέντος εκ του δριμυτάτου ψύχους. Εις τα θυλάκιά του ανευρέθησαν 16 χιλ. δραχμαί. Σήμερον θα γίνει εις Μουζάκιον νεκροτομή επί του πτώματος. Ανακρίσεων επελήφθησαν ο μεταβάς εις Μουζάκιον Διοικητής Χωροφυλακής Καρδίτσης Αντισυνταγματάρχης κ. Ρουμελιώτης και ο αστυνόμος Μουζακίου Μοίραρχος κ. Φουκαράκης.

 1970: Σκηνικό γουέστερν εκ του ... φυσικού χθες το απόγευμα. Και κατά σύμπτωσιν έξω από ένα περίπτερο χειμερινού κινηματογράφου ο οποίος προέβαλε άγριες μάχες με Απάτσι. Αλλαγή τώρα του σκηνικού στο διάλειμμα του έργου, εκ του φυσικού δε. Απλό το σκηνικό: Τρείς καρέκλες που ήταν κοντά στο περίπτερο, δύο άδεια καφάσια γκαζόζας και μια γκλίτσα μέσα στο περίπτερο. Και, όπως στην οθόνη, όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα και πληρότητα: Οι πέντε τσιγγάνες απωθούνται με εφ’όπλου... γκλίτσα την οποίαν κραδαίνει ο περιπτεριούχος. Τρείς μαστόρισσες συμπτύσσονται λίγα μέτρα μακρυά απ’το... οχυρό του περιπτέρου, αρπάζουν τις καρέκλες και ετοιμάζονται να τις εκσφενδονίσουν ενώ οι άλλες δύο σπεύδουν και αντεπιτίθενται με τα κασάκια. Η γκλίτσα του περιπτεριούχου εξουδετερώνει την επιθετική αιχμή και οι αθιγγανίδες περιορίζονται σε αψιμαχίες με πέτρες, μετά τη δεύτερη αποτυχία των καταδρομών με τις καρέκλες. Τέλος της μάχης. Θύματα δεν υπήρξαν, εκτός από μερικά καρεκλοπόδαρα. Τί είχε προηγηθή; Η συνηθισμένη επιχείρησις αγοράς μικροαντικειμένων με μεγάλο χαρτονόμισμα, «διαφωνίαι» στα ρέστα κ.τ.λ. Ο περιπτεριούχος όμως εγνώριζε το... κόλπο και δεν άργησε η... μάχη χωρίς ευτυχώς αίματα.

 1970: Σήμερον ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος θα επισκεφθεί τας κοινότητας της Αργιθέας Βλάσιον, Πετρίλον, Δροσάτον, Φουντωτόν, Λεοντίτον, Πετροχώριον, Κουμπουριανά και Στεφανιάδα προς εξέτασιν και επίλυσιν ζητημάτων ενδιαφερόντων αυτάς.

 1970: Εις φυλάκισιν 8 μηνών εκαστος κατεδκάσθησαν υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δι’ εξύβρισιν και βάναυσον προσβολήν της αιδούς ο Β.Φ. ετών 44 οδηγός αυτοκινήτου κάτοικος Αγριάς έγγαμος και η Β.Π. ετών 54 κάτοικος Νέων Παγασών Βόλου έγγαμος επίσης. Ο πρώτος ήτο οδηγός του πούλμαν με το οποίον την 9-11 Μαΐου επραγματοποίησαν εκδρομήν εις Ιωάννινα, Άρταν και Μεσολόγγι οι μαθηταί της Ε’ τάξεως του γυμνασίου Βελεστίνου. Η δευτέρα έλαβε μέρος εις την εκδρομήν συστήσας αυτήν ο οδηγός ως σύζυγόν του. Ούτοι προέβαινον εις απρεπείας πρό των μαθητών και των μαθητριών, έδωσαν ένα ερωτικόν σημείωμα αγνώστου νέου εξ Ιωαννίνων εις μίαν μαθήτριαν και προέτρεπον τους μαθητάς και μαθητρίας να φύγουν κρυφίως και να πηγαίνουν να γλεντήσουν το βράδυ και προέβαινον ενώπιον αυτών εις περιπτύξεις εις την παραλίαν της Βονίτσης.

 1970: Μαθηταί, γονείς και διδάσκαλοι δημοτικών σχολείων Πετρωτού και συνοικισμού Τριλόφου, εκφράζουν τας θερμοτάτας των ευχαριστίας προς τον Νομάρχην κ. Παναγ. Γαλανόπουλον διά την ευγενή και πλουσίαν προσφοράν αυτού, ως και των εκλεκτών συνεργατών του σε γραφική ύλη εις τους μαθητάς των ανωτέρω σχολείων.

 1970: Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος αναχωρεί σήμερον εις περιοδείαν από την Αργιθέαν προκειμένου να επισκεφθεί την Καλήν Κώμην και τα πέριξ αυτής χωρία, διά την επιτόπιον εξέτασιν των απασχολούντων αυτά ζητήματα. Λόγω της περιοδείας του αυτής ο κ. Νομάρχης δεν θα πραγματοποιήσει σήμερον την εβδομαδιαίαν επίσκεψίν του εις Παλαμά.

 1970: Υπό του Πλημμελειοδικείου κατεδικάσθη εις 7μηνον φυλάκισιν δι’ απάτην κατ’ εξακολούθησιν η Ε. Β. εκ Φαρσάλων. Αύτη έπεισε την Ο. Κ. επίσης εκ Φαρσάλων ότι έχει την δύναμιν να θεραπεύσει με μάγια το γιό της Γ. και τον εγγονόν της Α. Δια την πράξιν αυτήν της πήρε 12.100 δραχμές.

 1971: Την 2αν μ.μ. της Κυριακής παρά το χωρίον Κορυφή επνίγη εντός του Αχελώου ο Αλ. Βασιλάκης ετών 7 μαθητής. Το πτώμα του ανευρέθη μετά τρίωρον. Κατά μίαν πληροφορίαν ούτος κατέπεσεν εις το ποταμόν, ενώ προσεπάθη να μαζέψει ξύλα που κατέβαζεν ο Αχελώος.

 1971: Εξεδόθησαν χθές τα αποτελέσματα του διαγωνισμού διά την κατάληψιν της κενής θέσεως Γραμματέως κοινότητος Κέδρου. Επέτυχαν κατά σειράν: 1) Νικ. Κοτίνας εκ Θερινού Αργιθέας με γενικόν βαθμόν 125, 2) Ελένη Κολτσίδα εκ Θραψιμίου με 108 και 3) Αρετή Σπυριδώνη εκ Κέδρου με 101. * Αυτόματος θα είναι η τηλεφωνική σύνδεσις των Τρικάλων με την υπόλοιπον Ελλάδα από μεθαύριον Σάββατον. Ο αριθμός κλήσεως της πόλεως είναι 0431.

 1971: Υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου συνήλθε χθές το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου και κατήρτισε το πρόγραμμα εκτελέσεως μικρών εξυγιαντικών έργων εις Δήμους και κοινότητας κατά το 1971. Διά του προγράμματος διατίθενται τα κάτωθι ποσά εις εκάστην των κοινοτήτων: Πετρίλου 25.000, Λεοντίτου 25.000, Στεφανιάδος 20.000, Καρυάς 20.000, Ανθηρού 35.000, Ελληνικών 20.000, Θερινού 20.000, Μεσοβουνίου 20.000, Κουμπουριανών 20.000, Καλογριανών 20.000, Πετροχωρίου 20.000, Λοξάδος 20.000, Χάρματος 10.000, Καλλιθήρου 20.000, Δήμου Μουζακίου 20.000, Ελληνοπύργου 15.000, Ροπωτού 15.000, Δήμου Καρδίτσης 20.000, Καλογριανών 15.000. Εξ άλλου το Συμβούλιον απεφάσισε την συνέχισιν της δι’ επιστασίας εκτελέσεως των εργασιών διανοίξεως της επαρχιακής οδού από Αγορασιάς Καστανόβρυση - Πέντε Αδέρφια Γέφυρα Κοράκου και την πρόσληψιν των χειριστών διαμορρωτήρων Χ. Παπαδημητρίου και Γ. Μανώλη.

 1971: Εκ της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανακοινούται, ότι ο Υφυπουργός - Περιφερειακός Διοικητής Θεσσαλίας κ. Λαδάς κατά τας ακροάσεις των πολιτών δεν θα επιλαμβάνεται της εξετάσεως των υποθέσεών των διά τας οποίας είναι αρμόδιαι αι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίαι, εάν προηγουμένως δεν έχουν ερευνηθή αύται υπό του οικείου Νομάρχου.

 1971: Με επιτυχίαν συνεχίζεται το σεμινάριον επιμορφώσεως κοινοτικών στελεχών εις το ΚΕΓΕ. Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος υπεδέχθη χθές τους κοινοτικούς παράγοντες των χωρίων Μεσοβουνίου, Οξυάς, Πετρίλου, Πετροχωρίου, Πετρωτού, Πορτής, Στεφανιάδος, Ροπωτού, Φουντωτού και Πευκοφύτου, μετά των οποίων παρεκάθησεν εις το μεσημβρινόν γεύμα. Τόσον κατά την υποδοχήν όσο και κατά την διάρκειαν του γεύματος ο κ. Νομάρχης ομίλησε προς τα κοινοτικά στελέχη των ανωτέρω κοινοτήτων απευθύνας παραινέσεις και συστήσας εργασίας και αγάπην διά την υλοποίησιν του πνεύματος της επαναστάσεως περί ενότητος και αναδημιουργίας.

 1971: Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αργιθεατών Θεσσαλών «η Εστία» απεστάλη προς τους Εξοχωτάτους Α’ Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως κ. Παττακόν Στυλιανόν, Υπουργόν Εσωτερικών κ. Ανδρουτσόπουλον Αν., Υφυπουργόν - Περιφερειακόν Διοικητήν Θεσσαλίας κ. Λαδάν Ιωάννην το κατωτέρω τηλεγράφημα: «Διοικητικον Συμβούλιον Συλλόγου υποβάλλει εις Εθνικήν Επαναστατικήν Κυβέρνησιν και Υμετέρας Εξοχότητας ευγνωμόνους ευχαριστίας υπέρ είκοσι χιλιάδων υψηλοφρόνων κατοίκων ορεινοτέρου τέως Δήμου Αργιθέας - Καρδίτσης - Αγράφων δι’ εκ’ προσωπικής διαπιστώσεως αναδημιουργικόν έργον σας και εκεί υπό εκπροσώπου Υμών του Νομάρχου Καρδίτσης κ. Γαλανοπούλου Παναγιώτου. Ούτος, παρά ελάχιστον χρονικόν διάστημα υπηρεσίας του - έτος περίπου περιόδευσε κατ’ επανάληψιν πεζή διά παρακεκινδυνευμένων ατραπών και αποτόμων χαραδρών, μεταξύ άλλων ορεινών Κοινοτήτων περιοχής αυτού και είκοσι ορεινοτέρας και πλέον μεμακρυσμένας Κοινότητας τέως Δήμου ημών, Αργιθέας. Επελήφθη γενικών και τοπικών ζητημάτων κατοίκων, μετέδωσε Αρχάς και πνεύμα Εθνικής Κυβερνήσεως δια συμβουλών, ενημερώσεως και αμέσων δυνατών λύσεων και ενδεδειγμένων ενεργειών, ενεθάρρυνε και εξύψωσε ηθικόν κατοίκων διά τόσον στενής και εμπράκτου, πρωτοφανούς, συμπαραστάσεως και ενδιαφέροντος ως εντολοδόχου υμών, αλλά και εξέπληξε πάντας, με ζωτικώτατον πρόβλημα διανοίξεως της εγκαταλελειμμένης επαρχιακής οδού Μουζακίου - Αργιθέας Γεφύρας Κοράκου - Άρτης, της οποίας διέταξε από πρώτων ημερών.

 1971: Η Αναγέννησις στον πρώτο της αγώνα εξήλθε ισόπαλος του σφριγηλού και τεχνικού συγκροτήματος της Νικαίας Ιωνικού με σκόρ 2-2. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο, ασχέτως αν η ισοφάρισις επιτεύχθη στη λήξη του αγώνος μετά κτυπήματος ενός ανοήτου φάουλ που παρεχωρήθη την τελευταίαν στιγμήν και ψύχραιμα δεν αντιμετώπισε όχι μόνον η άμυνα αλλά ολόκληρος η ομάς μέσα στα αμυντικά της καρέ. Ο διαιτητής κ. Δημητριάδης εγνώριζε ότι ο αγών ήτο στη λήξη του διότι συνεχώς ανά 5-10 δευτερόλεπτα παρηκολούθη το ρολόγι του. Βαρύνεται λοιπόν αναμφισβήτητα διότι κατά την τροχιάν της μπάλας μετά την εκτέλεση του μοιραίου φάουλ δεν σφύριξε την λήξι του αγώνος. Είναι το μόνο του μελανό σημείο στην κατά τα άλλα αμερόληπτη διαιτησία του. Δεν χρειάζεται να τονισθεί ότι η ισοπαλία πίκρανε τους πάντας. Ουσιαστικά όμως το 2-2 δεν το έφερε η άτυχος στιγμή ενός τελικού δευτερολέπτου. Είναι απόρροια της κακής αποδόσεως της ομάδος ως συνόλου, η έλλειψις κάποιας τακτικής παιγνιδιού και, ας μή κρυβόμεθα πλέον, ο «χωρισμένος» δυναμισμός της πόλεώς μας.

 1971: Ως ήδη ανηγγέλθη ο Α’ Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως κ. Στ. Παττακός επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου αφικνείται εις τον Νομόν μας προκειμένου να σχηματίση και προσωπικήν αντίληψιν επί της πορείας των εκτελουμένων έργων εν τη περιοχή μας και εντεταγμένων εις το πρόγραμμα κυβερνητικής δραστηριότητος. Επί των ανωτέρω θα προβή εις εμπεριστωμένην έκθεσιν και ανάπτυξιν ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος εις σύσκεψιν η οποία θα πραγματοποιηθή την 5:30 μ.μ. σήμερον εις το Δημαρχείον Μουζακίου και εις την οποίαν θα μετάσχουν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Νομού. Η ανωτέρω σύσκεψις εκρίθη σκόπιμον να πραγματοποιηθή εις Μουζάκι δεδομένου ότι προσφάτως ο κ. Αντιπρόεδρος προήδρευσε εν Καρδίτση παρομοίας συσκέψεως. Επί τη ευκαιρία ο κ. Παττακός θα επιληφθή της εξετάσεως γενικών ζητημάτων της περιοχής Μουζακίου, πόλεως και περιοχής τ. δήμου Γόμφων και Αργιθέας και ειδικώτερον των αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας, οδικόν δίκτυον κ.λπ. Εις τα όρια του Νομού θα υποδεχθούν το κυβερνητικόν κλιμάκιον ο κ. Νομάρχης κ.λπ. αρχαί. Εκ Καρδίτσης θα διέλθη το κυβερνητικόν κλιμάκιον υπό τον κ. Παττακόν την 6 μ.μ. Μετά το πέρας της συσκέψεως Μουζακίου ο κ. Παττακός θ’ αναχωρήση διά Τρίκαλα.

 1972: Τας τελευταίας δέκα ημέρας εσημειώθησαν δύο σοβαρά επεισόδια εις βάρος ατόμων, τα οποία εις μίαν περίπτωσιν ο ένας είχε μακράν κόμην και εις την άλλην υπογένειον. Συγκεκριμένως εις την πρώτην περίπτωσιν ζεύγος νεονύμφων, το οποίον μετέβη εις τον Ναόν διά την τέλεσιν του μυστηρίου του γάμου, ημποδίσθη από τον ιερέα του Ναού, διότι ο γαμβρός έφερεν υπογένειον και τελικώς ηρνήθη να τελέσει το μυστήριον. Ο γαμβρός μαζί με την νύφη ανεχώρησαν, μετέβησαν εις την Μητρόπολιν και εκεί του υπεδείχθη να ξυρίσει το υπογένειον, πράγμα το οποίον ηναγκάσθη να κάμει και επανελήφθη ολίγον αργότερον το μυστήριον και οι δύο νέοι ενυμφεύθησαν. Εις την δευτέραν περίπτωσιν κατήγγειλε δι’ επιστολής εις εφημερίδα της Λαρίσης, σπουδαστής εις Ιταλίαν, ότι αφιχθείς προ καιρού και θέλοντας να βαπτίσει ένα παιδάκι συγγενούς του Λαρισαίου εξεδιώχθη από τον ιερέα, επειδή έφερε μακράν κόμην.

 1972: Με πηγαίας εκδηλώσεις υπεδέχθησαν οι κάτοικοι του Ανθηρού τον κ. Νομάρχην. Ο κ. Γαλανόπουλος απευθυνόμενος προς τους συγκεντρωθέντας είπε τα εξής: Είναι έκδηλος η συγκίνησίς μου διότι διά πολλοστήν φοράν ευρίσκομαι εις το Ανθηρόν, που όπως και τ’ άλλα χωριά της Αργιθέας μ’ έχουν μαγεύσει με την ομορφιά τους, την χάρη τους, την δική σας λεβεντιά, ούτως ώστε οπουδήποτε και αν ευρίσκομαι με οτιδήποτε και αν ασχολούμαι να μην είναι δυνατόν να ξεχάσω από το μυαλό μου την Αργιθέα και σάς. Ο δεσμός αυτός άρρηκτος δεσμός με την Αργιθέα, οφείλεται εις την ιδικήν σας την λεβεντιά, στο δικό σας πιστεύω.

 1972: Το ορεινό χωριό μαραζώνει και οι κάτοικοι - Αργιθεας, Αγράφων - προβλέπεται ότι στα δέκα προσεχή χρόνια θα συρρεύσουν στις πόλεις σε ποσοστό 50%. Βρίσκεται ο πληθυσμός αυτός των ορεινών σε μια τάση φυγής με απροσδιόριστες συνέπειες, στο τέλος του αιώνα αυτού. Το ορεινό χωριό το πρόσεξε η Πολιτεια στα τελευταία πέντε χρόνια, κατόρθωσε να λύσει όλα σχεδον τα βασικά του προβλήματα - ιατρική περίθαλψη, σχολεία, ύδρευση, συγκοινωνία, ακόμη και έργα εξωραϊστικά - κι έκανε ασυγκρίτως πιο άνετη κι ανθρώπινη τη ζωή σε σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν. Στο μεταξύ όμως οι πόλεις ανεπτύχθησαν πολλαπλάσια και τα μέσα ενημερώσεως που έφθασαν και στα κατσάβραχα, έκαναν πιο χτυπητή την αντίθεση πόλεων - ορεινών χωριών για να μεταβληθούν οι πρώτες σε ισχυρούς μαγνήτες και πόλους έλξεως. Οι αλλαγές βαθύτατες στην ελληνική ύπαιθρο - γράφει σε πρόσφατη έρευνά του ο κ. Νέτας - προηγούνται των προγραμματισμών γι’ αυτό και η θεραπεία κάθε κακού δεν είναι ποτέ προληπτική». Την περιφέρεια Θεσσαλίας, που συγκεντρώνει το 1/10 του πληθυσμού της χώρας, περίπου 879.000 κατοίκους το μακροχρόνιο περιφερειακό και χωροταξικό περιφερειακό πρόγραμμα για την περίοδο 1972 - 1985, της «Υπηρεσίας Συντονισμού Αναπτύξεως» με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και την διαμορφωμένη ήδη κατάσταση, χωρίζει σε τρείς κατηγορίες ζωνών αναπτύξεως.

 1972: Ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης συνοδευόμενος υπό του κ. Καναρού της Περ. Δ/σεως, του Δημάρχου Μουζακίου, του Μηχανικού κ. Ν. Γ΄γου και Παπαντώνη εργοδηγού της Δ/σεως Τεχν. Υπηρεσιών περιόδευσε καθ’ όλην την ημέραν της Κυριακής την ορεινήν Αργιθέαν. Καθ’ όλην την διαδρομήν κάτοικοι των εκατέρωθεν της οδού Κοινοτήτων ευρίσκοντο επί της οδού ίνα χαιρετίσουν τον κ. Νομάρχην. Περί την μεσημβρίαν έφθασαν εις την τοποθεσίαν «Πέντε Αδέλφια» του οικισμού Συκεών όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι ιερείς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καταφυλλίου, Αργυρίου, Βραγκιανών, Μαράθου, Πετρωτού, Στεφανιάδος και πλήθος κόσμου.

Τον Νομάρχην προσεφώνησε δι’ ωραίας προσλαλιάς ο Δ/ντής του Δημ. Σχολείου Πετρωτού απηγγέλθησαν δε ποιήματα υπό μαθητών. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης από την θέση «Αλώνια» ενημερώθη επί του έργου της διανοίξεως της οδού προς την γέφυραν Κόρακα της συνδεούσης τον Νομόν Καρδίτσης με την Άρταν έδωσε δε οδηγίας συνεχίσεως και βελτιώσεως του έργου ώστε να καταστή δυνατή η σύνδεσις εντός του φθινοπώρου. Ακολούθως ενημερώθη υπό των Προέδρων των Κοινοτήτων επί των θεμάτων των απασχολούντων την περιοχήν. Το απόγευμα επεσκέφθη τας κοινότητας Ανθηρού και Αργιθέας όπου μετά τας προσφωνήσεις ενώπιον μεγάλων συγκεντρώσεων κατοίκων ενημερώθη υπό των Προέδρων διά τα απασχολούντα τας Κοινότητας ταύτας προβλήματα.

 1972: Την προσεχή Κυριακή εις τα όρια των Νομών Καρδίτσης - Άρτης και εις θέσιν γεφύρας Κόρακα επί του ποταμού Αχελώου θα γίνει εν επισήμω τελετή η εγκαινίασις της συνδέσεως του διανοιγέντος δρόμου προς Άρταν. Εις την τελετήν εγκαινίων συνδέσεως της επαρχιακής οδού Καρδίτσης - Μουζακίου - Αργιθέας - Ανθηρού - Πετρωτού - γεφύρας Κοράκου εκλήθησαν να τιμήσουν διά της παρουσίας των αι Αρχαί Καρδίτσης και Μουζακίου και πλήθος κόσμου εξ Αργιθέας.

 1972: Εκ του Γραφείου Τύπου και δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης απεστάλη το κάτωθι έγγραφον: «Εν σχέσει με δημοσιευθέν υπόμνημα κατοίκων Δυτικής Αργιθέας περί διανοίξεως οδού από γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά, κατόπιν της γενομένης προσφάτως οδικής συνδέσεως Καρδίτσης - Αρτης, παρά την γέφυραν Κοράκου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι: Κατά την επίδοσιν του εν λόγω υπομνήματος την ημέραν των εγκαινίων της οδού Καρδίτσης - Αρτης, ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης, ανεκοίνωσεν ότι η κατασκευή της οδού γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά θέλει διανοιγή κατά το επόμενον έτος 1973, δοθέντος ότι, αφ’ ενός μεν αι πιστώσεις του προγράμματος 1972 διετέθησαν διά την διάνοιξιν της μεγάλης αρτηρίας Καρδίτσης - Άρτης και της οδού προς Κοινότητα Πετρωτού, αφ’ ετέρου δε, αι καιρικαί συνθήκαι δεν επιτρέπουν την κατασκευήν της οδού ταύτης, εφέτος. Επ’ ευκαιρία γνωρίζομεν υμίν ότι και διά την εκτέλεσιν διαφόρων οδοποιητικών έργων της Ανατολικής Αργιθέας (Αγ. Νικολάου - Βλασίου - Πετρίλου) διετέθησαν συνολικώς 2.300.000 δραχμαί. Προσέτι δε, εζητήθη η συγκέντρωσις στοιχείων διά να εξετασθή η δυνατότης κατασκευής οδού και προς Τροβάτον Ευρυτανίας.

 1972: Τας πλέον απομεμακρυσμένας Κοινότητας του Νομού επεσκέφθη ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης. Ούτω περί την μεσημβρίαν της Πέμπτης ο κ. Νομάρχης και οι συνοδεύοντες αυτόν υπηρεσιακοί παράγοντες έφθασαν εις την γέφυραν Κοράκου δι’ αυτοκινήτων. Εκ της γεφύρας, δι’ επιπόνου πορείας δύο ημερών επεσκέφθησαν όλας τας Κοινότητας και τους συνοικισμούς της περιοχής. Πρώτος σταθμός ο συν/σμός της Κοινότητας Μαράθου Μελάνδριον. Εν συνεχεί η κοινότης Μαράθου, τα Βραγκιανά και ο συν/σμός Ρογγίων εις τον οποίον και εγένετο η διανυκτέρευσις. Κατά την επιθεώρησιν της κοινότητος Βραγκιανών ο κ. Νομάρχης απηύθυνε παρατηρήσεις προς τον προέδρον και το Κοιν. Συμβούλιον και έδωκεν εντολήν διά την πλέον εύρυθμον λειτουργίαν της κοινότητος.

 (1) Η απόκρυψη του επωνύμου έγινε από το katafylli.gr

Ο καιρός στο Καταφύλλι

01 Faslis Xristos

Σελίδες μελών
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα