Ela na paiksoume

Koumpouriana

18 - 12 - 2018
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 επισκέπτες και κανένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

Argithea3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Δημήτρης Παπακώστας, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Δ. Ε. Αχελώου, στα Βραγκιανά, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 2ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 3ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων - εργασιών - προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 4ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση - διάθεση Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 5ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών διοργάνωση Πολιτιστικών -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 6ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους δημότες του Δήμου μας που το έχουν ήδη καταβάλει στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." και δ.τ. "Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε." σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 245 του ν. 4555/2018.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 8ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη, αίθουσας του Δημαρχείου (Ανθηρό) βάσει υπαρ. Πρωτ. 2832/28-9-2018 αιτήσεως για αυτοδιοικητική εκδήλωση
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας.
   
Θέμα: 9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων Γιατρών βάσει υπαρ 152/2017 απόφασης ΔΣ.-Εγγραφή ποσού σε ειδικό κωδικό προϋπολογισμού.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας.
   
Θέμα: 10ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση σε πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας.
   
Θέμα: 11ο
Ψηφιακή ανάπτυξη -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες, βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 12ο
Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου" Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας - Ρόγκια / Κέδρα Αγράφων Ευρυτανίας (6 χλμ.).
Εισηγητής
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας.
   
Θέμα: 13ο
Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:
α)Έργα ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια έσοδα από Υδροηλεκτρικό.
β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2 χλμ.)- χρονοδιάγραμμα.
γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών - Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια.
δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών - Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης.
   
Θέμα: 14ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 15ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας » με Α.Μ. 12/2016.
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 16ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019».
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 17ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: "Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) - Βασιλάδες - Χαλκιόπουλο Τ.Κ. Πετρίλου στη θέση Ρέμα "Λεύκας" και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 18ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των κ. Κωνσταντίνου Κίσσα του Ηλία και κ. Νικολάου Κίσσα του Ηλία με θέμα: «Κατάληψη πρώην κοινοτικής και νυν δημοτικής έκτασης (δρόμου) στο χωριό Πετροχώρι του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 19ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Παρδαλού Παναγιώτη του Μιλτιάδη που βρίσκονται στην Τ.Κ. Δροσάτου είναι εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Δροσάτου, ότι τα ακίνητά του είναι με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-1982
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 20ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.2549/19-9-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Περιφερειακό Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητάς 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο : «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».
Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 21ο
Αιτήματα φορέων και δημοτών
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας
Σελίδες μελών
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Εκλογές 2010
Τελευταία άρθρα