s70 smart

Koumpouriana

27 - 02 - 2020
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 134 επισκέπτες και κανένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

Ela na paiksoume

Argithea3 Με την υπ’ αριθμ. 204 / 2019 απόφασή του ο Δήμαρχος Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, όρισε για το διάστημα από 04-09-2019 μέχρι 30-09-2020 τους Αντιδημάρχους: α) Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας, μεταβιβάζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται παρακάτω.

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίστηκε ο κ. Πούλιος Χαράλαμπος του Βασιλείου, με αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

- Την εποπτεία και την ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

- Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. Ε Ν 3852 / 2010), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- Την εποπτεία και την ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

- Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

- Την τέλεση γάμων.

- Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

- Τη λειτουργία των ΚΕΠ.

- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

- Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

- Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

- Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

- Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας ορίστηκε ο κ. Τσιατσιάνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, με αρμοδιότητες:

 1. Τεχνικών Έργων και ιδίως:

- Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα το Γραφείο των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- Την εποπτεία και την ευθύνη των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

 2. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. Την οργάνωση και την εποπτεία του Γραφείου Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων. Τον έλεγχο και τη συντήρηση παντός τύπου οχημάτων – μηχανημάτων.

 4. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

 5. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της ανακύκλωσης, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

- Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

- Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

- Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών.

- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

- Την εποπτεία και καλή λειτουργία των παιδικών χαρών.

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

 Με την ίδια απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται και τα παρακάτω:

† Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

† Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

† Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιατσιάνη Ηλία.

† Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το Δήμαρχο.

01 Faslis Xristos

Σελίδες μελών
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα