Ela na paiksoume

Koumpouriana

07 - 02 - 2023
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 240 guests και κανένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΕΡΙΟΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

 α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

 β) κατοικούν στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων,

 γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011, το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών),

 Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες - ROM, Έλληνες Τσιγγάνοι.

 Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

 Στο πλαίσιο του έργου και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 220 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την: Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες) Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

 Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, κλπ) και ο τριτογενής τομέας (τουρισμός, οικοτουρισμός, πράσινα επαγγέλματα, κλπ).

 Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση τοπικών προϊόντων Πράσινη Ανάπτυξη - Περιβάλλον Τουρισμός - Πολιτισμός Εμπόριο και Υπηρεσίες Τεχνικά επαγγέλματα Κοινωνική Μέριμνα και Φροντίδα Συλλογή και ανακύκλωση υλικών.

 Εταίροι

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΕΡΙΟΝ» αποτελείται από δέκα φορείς:
 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Συντονιστής)
 Δήμος Αργιθέας
 Δήμος Μουζακίου
 Δήμος Παλαμά
 Δήμος Σοφάδων
 Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών & Βιοτεχνών Παλαμά
 Επαγγελματική Ένωση Σοφάδων
 Σύλλογος Γυναικών Σοφάδων
 Πανελλήνια Ένωση Ελληνίδων Τσιγγάνων
 Asset Τεχνολογική

 Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Υποχρεωτικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

 4. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

 6. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (μόνο για τα Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια)

 Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):

 7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών

 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

 9. Βιογραφικό σημείωμα

 Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topeko-kierion.gr, καθώς και στα αρμόδια γραφεία των Δήμων και του συντονιστή:

 - Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό Καρδίτσας, Τηλ. 24453 50402 Υπεύθυνος: κ. Χασιώτης Γεώργιος,

 - Δήμος Μουζακίου, Μουζάκι Καρδίτσας, Τηλ. 24453 50107, Υπεύθυνος: κ. Φραγκόπουλος Δημήτρης,

 - Δήμος Παλαμά, Β. Παπακυρίτση 4, Τηλ. 24443 50116, Υπεύθυνη: κα Τζέλλα Ιωάννα,

 - Δήμος Σοφάδων, Κιερίου 49, Τηλ. 24433 53266, Υπεύθυνος: κ. Ξανθούλης Χρήστος,

 - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Αντωνοπούλου 127, Βόλος, Τ. 24210 28476, Υπεύθυνη: κα Βασιλού Εύη,

 Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 15/11/2012 έως 30/11/2012, και ώρες 10:00-14:00.

Πρόσκληση:

Ο καιρός στο Καταφύλλι
Εφημερίδα
Σελίδες μελών
Τυχαία εικόνα
Tyxaia_eikona_014.jpg
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα